Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. birželio 11 d. raštu Nr. SR-2341 „Dėl ugdymo proceso koregavimo“ bei atsižvelgiant į labai aukštą prognozuojamą oro temperatūrą, koreguojamas ugdymo proceso organizavimas 2019 m. birželio 13-21 dienomis:

    1. Pamokos mokiniams, neturintiems įsiskolinimų, nevyksta.
    2. Mokiniai turintys įsiskolinimų, atvyksta į mokyklą atsiskaityti vadovaudamiesi pamokų tvarkaraščiu pagal sutrumpintą pamokų laiką.
    3. Mokiniai mokosi savarankiškai namuose pagal informaciją skelbiamą elektroniniame dienyne, skiltyse klasės ir namų darbai.
    4. Planuotos išvykos su klasės auklėtoju, mokytojais, esant palankiai oro temperatūrai, organizuojamos.
    5. Mokiniai privalo grąžinti vadovėlius auklėtojams, grožinę literatūrą – į biblioteką.

                                                                                                                                             Pagarbiai
                                                                                                                                             administracija

Paieška