2016 m. balandžio 4-8 dienomis gimnazijos abiturientai dalyvavo projekto „Jaunojo pedagogo akademijoje“ gamtos, matematikos ir technologijų bei sporto ir sveikatos mokslų sesijoje.

2016 metais gegužės - spalio mėnesiais Riešės gimnazijos mokinių ir mokytojų komanda dalyvavo Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame tarptautiniame Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projekte MARCH (angl. Make Science Real in Schools), kuriuo siekiama sudominti mokinius moksline veikla, atskleisti jiems mokslo reikšmę kasdieniam gyvenimui ir pritaikomumą, sprendžiant vietos bendruomenių darnaus vystymosi problemas, ir taip prisidėti prie mokslo populiarinimo. MARCH projekto partneriai yra 7 šalys: Didžioji Britanija, Graikija, Vokietija, Serbija, Lietuva, Bulgarija ir Portugalija. Lietuvoje dalyvauti projekte buvo  atrinktos 23 mokyklų komandos, o išbandymo rezultatus pateikė 19 mokyklų komandų.
Gimnazijos komanda pasirinkto vieną iš 22 gerųjų patirčių – „IT naudojimas mokantis veikiant gamtamoksliniame ugdyme“. Mūsų gimnazijos mokiniai pasirinko nūdienai aktualią temą, teoriškai susipažino su saulės baterijų veikimu, puslaidininkiais ir jų laidumu,  vyko į UAB „Arginta“ eksperimentinę saulės jėgainę, kur susipažino su saulės jėgainių tipais, jų veikimo principais, bendravo su UAB „Arginta“ atstovais.  Surinkę ir apdoroję informaciją analizavo saulės jėgainių privalumus ir trūkumus, įvertino saulės jėgainių efektyvumą, neišsenkančių gamtinių išteklių panaudojimo galimybes Lietuvos sąlygomis. Mokiniai atliko skaičiavimus, susijusius su lėšų panaudojimu  saulės jėgainių įrengimui, apskaičiavo laikotarpius per kuriuos jėgainės įrengimas atsipirks, įvertino neišskiriamo į aplinką anglies dioksido kiekį. Atlikdami projektą vaikai realiai pamatė sąsajas tarp dalykų;  problemos sprendimui panaudojo matematikos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų ir chemijos žinias.

2015 m. Riešės gimnazijos mokinių komanda dalyvauja VšĮ ,,Mano šeimos akademija“  vykdomame projekte  „Jauno žmogaus atsakingas požiūris į pozityvią tėvystę”. Projekto tikslas –  skatinti ir ugdyti jaunimo socialinę atsakomybę per pozityvią tėvystę akcentuojant paauglystės problemų ir krizių įtaką tolimesniam jauno žmogaus gyvenimui bei šeimos kūrimui.

2014 – 2015 m. m. Riešės gimnazijos mokinių komanda dalyvavo Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projekte MARCH (angl. Make Science Real in Schools). Projekte dalyvauja partneriai iš 7 šalių (Bulgarijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Portugalijos, Serbijos ir Vokietijos). Projekto tikslas – pateikti gamtamokslinio ugdymo mokyklose apžvalgą, padėti kurti Mokymosi visą gyvenimą programos tema ir turiniu susijusių projektų tinklą, skatinti įžvalgų, gerosios praktikos, taikant inovatyvias metodikas gamtos mokslų ugdymui, sklaidą. Projekte dalyvavo 25-ių Lietuvos mokyklų mokinių komandos. Mokyklų komandos pasirinko po 2 tiriamuosius darbus (biologijos, chemijos, fizikos ar integruoto gamtos mokslų kurso), kuriuos atliko keliais būdais: naudodami realias priemones ir prietaisus, šias priemones ir prietaisus naudodami kartu su kompiuterine laboratorija, naudodami virtualią laboratoriją.

2014 – 2015 m. m., 2015 – 2016 m. m. ir 2016 – 2017 m. m. Riešės gimnazijos komanda dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamame projekte „Antinikotininis klubas“. Projekto tikslas - sudaryti jaunimui galimybę gauti efektyvią pagalbą ir palaikymą norint mesti arba nepradėti rūkyti.

2015 m. balandžio – gegužės mėnesiais Riešės gimnazijos mokinių komanda dalyvavo visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ įgyvendiname Europos socialinio fondo finansuojamame projekte „Prekybos vaikais prevencijos priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ Nr. VP-1.3-SADM-01-K-02-001.

Riešės gimnazijos Bukiškio pradinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai įgyvendina tarptautinę socialinių įgūdžių programą ,,Zipio draugai“.
Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti.
Programa remiasi šešių pasakojimų ciklu, pavadintu ,,Zipio draugai". Zipis yra vabaliukas, o jo draugai – keletas mažų vaikų. Pasakojimuose jie susiduria su daugumai vaikų pažįstamais dalykais: draugyste, bendravimu, vienatve, priekabiavimu, pasikeitimų ir netekties, susidūrimo su dar nepatirtais dalykais  išgyvenimu. Kiekvienas pasakojimas ryškiai spalvingai iliustruotas.
Programą yra patvirtinusi Pasaulinė sveikatos organizacija bei programoje dalyvaujančių šalių vyriausybės.

Riešės gimnazija dalyvauja Tarptautinėje programoje, kurią vykdo VŠĮ „Vaiko labui“. Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį.

2014-2015 m.m. Riešės gimnazija dalyvaus Erasmus+ programos projekte „Riešės gimnazijos pedagogų kvalifikacijos kėlimas“. Erasmus+ programa siekiama užtikrinti teigiamą ir tvarų poveikį švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių politikai ir praktikai, vykdant įvairias Programoje numatytas veiklas, skatinančias pokyčius ir naujoves tiek instituciniu, tiek sistemos lygmeniu.
Pagrindinis Riešės gimnazijos projekto tikslas- kelti pedagogų personalo kvalifikaciją bei tobulinti mokymo ir mokymosi procesą ieškant naujų mokymo metodų bei įgyjant daugiau žinių ir praktinių įgūdžių mokant vaikus su specialiaisiais poreikiais.  Kitas tikslas - užmegzti ir palaikyti ryšius su kitomis tarptautinėmis ugdymo organizacijomis, mokytis iš kitų šalių patirties, dalintis naudinga informacija, įgyvendinti naujų idėjų sklaidą Vilniaus miesto ir rajono mastu.
Siekiant įgyvendinti organizacijos tikslus pedagogai bus siunčiami į profesinio tobulėjimo kursus, kuriuose bus pateikiama naujausia mokymo metodika bei praktiniai užsiėmimai.  Taip pat bus galimybė stebėti pamokas vidurinėje mokykloje. Taigi, mokytojai ne tik įgaus teorinių žinių, bet galės ir praktiškai pamatyti kitokias pamokas, nei savo gimtojoje šalyje. Tuo pačiu metu praplės savo akiratį, sužinos apie kitos šalies kultūrą ir patobulins kalbinius įgūdžius, kas yra aktualu ne tik kalbų mokytojams, bet ir kitų dalykų specialistams, kuomet pastaruoju metu itin plačiai bendraujama su kitų šalių institucijomis.

Riešės gimnazijos ir Riešės gimnazijos Bukiškio pradinio ugdymo skyriaus ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių auklėtiniai dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos ir Masinio futbolo asociacijos ilgalaikės vaikų futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekte.