2016 – 2017 m. m. ir 2017-2018 m. m. Riešės gimnazijos mokiniai dalyvavo Lietuvos mastu vykdomame projekto „Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės“ įgyvendinime.

2017 metais Riešės gimnazijos mokiniai dalyvauja kino edukacijos projekte „Kino klubas“, kuris yra tarptautinio projekto „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas dalis, vykdoma Didžiosios Britanijos kino edukacijos organizacijos „Film Literacy Europe“.

2016 – 2017 m. m. Riešės gimnazija  dalyvauja ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Įveikime kartu“.

2016 m. balandžio 4-8 dienomis gimnazijos abiturientai dalyvavo projekto „Jaunojo pedagogo akademijoje“ gamtos, matematikos ir technologijų bei sporto ir sveikatos mokslų sesijoje.

2016 metais gegužės - spalio mėnesiais Riešės gimnazijos mokinių ir mokytojų komanda dalyvavo Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame tarptautiniame Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projekte MARCH (angl. Make Science Real in Schools), kuriuo siekiama sudominti mokinius moksline veikla, atskleisti jiems mokslo reikšmę kasdieniam gyvenimui ir pritaikomumą, sprendžiant vietos bendruomenių darnaus vystymosi problemas, ir taip prisidėti prie mokslo populiarinimo. MARCH projekto partneriai yra 7 šalys: Didžioji Britanija, Graikija, Vokietija, Serbija, Lietuva, Bulgarija ir Portugalija. Lietuvoje dalyvauti projekte buvo  atrinktos 23 mokyklų komandos, o išbandymo rezultatus pateikė 19 mokyklų komandų.
Gimnazijos komanda pasirinkto vieną iš 22 gerųjų patirčių – „IT naudojimas mokantis veikiant gamtamoksliniame ugdyme“. Mūsų gimnazijos mokiniai pasirinko nūdienai aktualią temą, teoriškai susipažino su saulės baterijų veikimu, puslaidininkiais ir jų laidumu,  vyko į UAB „Arginta“ eksperimentinę saulės jėgainę, kur susipažino su saulės jėgainių tipais, jų veikimo principais, bendravo su UAB „Arginta“ atstovais.  Surinkę ir apdoroję informaciją analizavo saulės jėgainių privalumus ir trūkumus, įvertino saulės jėgainių efektyvumą, neišsenkančių gamtinių išteklių panaudojimo galimybes Lietuvos sąlygomis. Mokiniai atliko skaičiavimus, susijusius su lėšų panaudojimu  saulės jėgainių įrengimui, apskaičiavo laikotarpius per kuriuos jėgainės įrengimas atsipirks, įvertino neišskiriamo į aplinką anglies dioksido kiekį. Atlikdami projektą vaikai realiai pamatė sąsajas tarp dalykų;  problemos sprendimui panaudojo matematikos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų ir chemijos žinias.

2015 m. Riešės gimnazijos mokinių komanda dalyvauja VšĮ ,,Mano šeimos akademija“  vykdomame projekte  „Jauno žmogaus atsakingas požiūris į pozityvią tėvystę”. Projekto tikslas –  skatinti ir ugdyti jaunimo socialinę atsakomybę per pozityvią tėvystę akcentuojant paauglystės problemų ir krizių įtaką tolimesniam jauno žmogaus gyvenimui bei šeimos kūrimui.

2014 – 2015 m. m. Riešės gimnazijos mokinių komanda dalyvavo Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projekte MARCH (angl. Make Science Real in Schools). Projekte dalyvauja partneriai iš 7 šalių (Bulgarijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Portugalijos, Serbijos ir Vokietijos). Projekto tikslas – pateikti gamtamokslinio ugdymo mokyklose apžvalgą, padėti kurti Mokymosi visą gyvenimą programos tema ir turiniu susijusių projektų tinklą, skatinti įžvalgų, gerosios praktikos, taikant inovatyvias metodikas gamtos mokslų ugdymui, sklaidą. Projekte dalyvavo 25-ių Lietuvos mokyklų mokinių komandos. Mokyklų komandos pasirinko po 2 tiriamuosius darbus (biologijos, chemijos, fizikos ar integruoto gamtos mokslų kurso), kuriuos atliko keliais būdais: naudodami realias priemones ir prietaisus, šias priemones ir prietaisus naudodami kartu su kompiuterine laboratorija, naudodami virtualią laboratoriją.

2014 – 2015 m. m., 2015 – 2016 m. m. ir 2016 – 2017 m. m. Riešės gimnazijos komanda dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamame projekte „Antinikotininis klubas“. Projekto tikslas - sudaryti jaunimui galimybę gauti efektyvią pagalbą ir palaikymą norint mesti arba nepradėti rūkyti.

2015 m. balandžio – gegužės mėnesiais Riešės gimnazijos mokinių komanda dalyvavo visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ įgyvendiname Europos socialinio fondo finansuojamame projekte „Prekybos vaikais prevencijos priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ Nr. VP-1.3-SADM-01-K-02-001.

Riešės gimnazijos Bukiškio pradinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai įgyvendina tarptautinę socialinių įgūdžių programą ,,Zipio draugai“.
Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti.
Programa remiasi šešių pasakojimų ciklu, pavadintu ,,Zipio draugai". Zipis yra vabaliukas, o jo draugai – keletas mažų vaikų. Pasakojimuose jie susiduria su daugumai vaikų pažįstamais dalykais: draugyste, bendravimu, vienatve, priekabiavimu, pasikeitimų ir netekties, susidūrimo su dar nepatirtais dalykais  išgyvenimu. Kiekvienas pasakojimas ryškiai spalvingai iliustruotas.
Programą yra patvirtinusi Pasaulinė sveikatos organizacija bei programoje dalyvaujančių šalių vyriausybės.