2018 m. balandžio 24 d. gimnazijoje vyko IV-ų klasių mokinių susitikimas su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos  kariūnu ir  karo medicinos gydytoja kapitone Ramute Vaičaitiene.  Lietuvos karo akademijos I-o kurso kariūnas mokinius supažindino su Lietuvos karo pajėgomis, karine prievole ir  studijų programomis Lietuvos karo akademijoje bei įsidarbinimo galimybėmis, taip pat kalbėjo apie pratybas  streso valdymui bei ištvermei ugdyti.  Paskaitą vainikavo kapitonės Ramutės Vaičaitienės pasakojimas apie jos patirtį tarptautinėje taikos palaikymo misijoje Irake.

Į akciją „Darom 2018” Riešės  gimnazijos mokiniai ir ugdytiniai susirinko  balandžio 20 dieną. Mokiniai rinko šiukšles priskirtose teritorijose, tvarkė gėlynus, grėbė lapus. 1-4 klasių mokinukai valė suolus,  klases, koridorius. Mažieji ugdytiniai Bukiškio progimnazijos ir Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriuose, kartu su auklėtojomis, taip pat šauniai padirbėjo tvarkydami savo žaidimų aikšteles. Bendras darbas visus apjungė, suteikdamas ne tik naudą, bet ir geras emocijas.

2018 m. balandžio 10 d. Riešės gimnazijoje vyko Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus metodinė – praktinė diena „Prevencinių veiklų įgyvendinimo aspektai gimnazijoje“. Metodinės dienos metu Riešės gimnazijos mokytojai, pedagogai, vaiko pagalbos specialistai dalinosi gerąja patirtimi su Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus mokytojais. Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogės R. Rutkauskienė ir I. Orechovienė vedė atvirą veiklą su priešmokyklinio amžiaus vaikais tema: ,,Mes draugiški kartu, prisijunk ir tu“. Atviras klasės valandėles prevencinėmis temomis vedė gimnazijos socialinė pedagogė A. Vlasova 1e klasėje tema: „Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms!“ ir pradinių klasių mokytojos V. Jundienė, A. Narkevičienė, L. Muliarčikienė bei I. Mecelienė 3-čių ir 4-ų klasių mokiniams tema: ,,Įvairių prevencinių programų įgyvendinimas pradinėse klasėse taikant žaidimų formas“. Lietuvių kalbos pamokose gerąja patirtimi dalinosi lietuvių kalbos mokytojos A. Semaškienė vesdama atvirą veiklą 7c klasėje tema: ,,Padėdamas kitam, padedi ir sau“, pagal S. Chbosky filmą „Gerumo stebuklas“ bei I. Žiedelienė vesdama atvirą pamoka 6b klasėje tema: ,,Atrasti žmogų-atrasti save“, pagal B. Vilimaitės kūrinį „Kada piešime perlinę vištelę?“. Istorijos mokytoja N. Rodzevičienė vedė atvirą pamoką IIIg klasėje tema: ,,Tolerancija: šių laikų vertybė ar būtinybė?“, atvirą geografijos pamoką 7b klasėje tema: „Aš ieškau prieglobsčio – supraskite...“ vedė geografijos mokytoja I. Saplinskienė. Metodinėje dienoje teorinėmis įžvalgomis dalinosi direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jakubovskaja ir socialinė pedagogė A. Vlasova, kurios skaitė pranešimą tema: „Prevencija – jos vieta mokyklos gyvenime“.
Riešės gimnazijos metodinę – praktinę dieną „Prevencinių veiklų įgyvendinimo aspektai gimnazijoje“ baigė metodinės dienos aptarimas bei refleksija, kurioje Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus atstovai bei Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų mokytojai pasidžiaugė ir puikiai įvertinto gimnazijos gerosios patirties sklaidą įvairiais aspektais.

Džiaugdamiesi ne tik pavasariškais orais, bet ir Velykų tradicijomis Riešės gimnazijos Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniai kovo 29 – balandžio 5 dienomis akcijos „Margu margu margučius“ metu susipažino su įvairiais margučių marginimo būdais. Pradedant tradiciniu marginimu vašku bei svogūnų lukštais ir baigiant inovatyviais būdais, tokiais kaip dekupažavimas. Vaikai ne tik pamatė įvairių dekoravimo pavyzdžių, bet ir patys išbandė įvairias technikas. Ugdytinių darbo rezultatai – džiugi velykinė nuotaika ir nuostabūs margučiai!

2018 m. kovo 30 d. mūsų gimnazijoje vyko, jau tradicija tapusios, I - IV  gimnazijos klasių merginų ir vaikinų Velykinės tinklinio varžybos.

Šį gražų velykinį laikotarpį Riešės gimnaziją ir Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyrių puošia 1- 4 klasių mokinių parodos-konkurso „Velykinis margutis“ darbai.
Parodoje eksponuojama daugiau nei 130 tapytų, lipdytų, klijuotų, pintų, siuvinėtų ir kitokia technika gamintų margučių, skleidžiančių šilumą ir pavasarinę nuotaiką.

Nuo 2018 kovo 26 dienos Riešės gimnazijos priestato II-ame aukšte vyksta Velykinių darbelių paroda „Velykinės kompozicijos“. Pavasariu ir gražiausia pavasario švente - Šv. Velykomis dvelkiantys darbeliai, kuriuos parengė Riešės gimnazijos bei Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos bei Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyrių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai, puošia gimnaziją. Vaikų ar vaikų su tėvelių ar pedagogų pagalba pagaminti darbeliai džiugina pačius ugdytinius, jų tėvelius bei visus kitus gimnazijos ir jos skyrių bendruomenės narius. Parodėlę organizavo priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogės Edita Mažvylaitė ir Irena Orechovienė.

2018 m. kovo 27 d. II-ų gimnazijos klasių mokinius Vilniaus arkivyskupijos Caritas socialinė darbuotoja Skaistė Grudzinskaitė  supažindino su naujomis  prekybos žmonėmis formomis. Peržiūrėję vaizdo medžiagą, paskaitos dalyviai diskutavo apie tai, kokie žmonės ir dėl kokių priežasčių dažniausiai tampa  prekeivių žmonėmis taikiniu. Paskaitos metu buvo ugdomas mokinių gebėjimas atpažinti prekybos žmonėmis atvejus, gebėjimas apsisaugoti, mokoma sąmoningumo.

2018 m. kovo 24 dieną Riešės gimnazijos 2b klasės mokinys Martynas Gaižutis dalyvavo ir sėkmingai pasirodė respublikiniame jaunųjų dainininkų solistų konkurse, kurį organizuoja Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“.
Konkurse varžėsi 36 atlikėjai penkiose amžiaus kategorijose. Jaunųjų dainininkų pasirodymus vertino kompetentinga komisija, kuriai pirmininkavo profesorius Vladimiras Prudnikovas. Gerbiamas profesorius nuoširdžiai bendravo su jaunaisiais atlikėjais, o Martynui palinkėjo sėkmingų sceninių pasirodymų.

 

2018 m. kovo 22 d., prisijungdami prie Riešės gimnazijos aktyvaus dalyvavimo veiksmo savaitėje „Be patyčių 2018“, Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnai gimnazijoje skaitė paskaitas apie patyčias 5-6 ir 7-10 klasių mokiniams. Paskaitų metu kalbėta apie tai, kas yra patyčios, kokios jų formos, rūšys ir priežastys. Policijos pareigūnai pateikė rekomendacijas kaip elgtis pastebėjus patyčias ar tampant patyčių auka, kam pranešti ir kur kreiptis pagalbos. Papasakojo kokia baudžiamoji ir administracinė atsakomybė taikoma asmenims, pažeidusiems teisės aktus.
Bendruomenės pareigūnai skatino mokinius netylėti, prašyti pagalbos bei užtarti skriaudžiamus vaikus.
Mokiniai aktyviai dalyvavo diskusijoje pateikdami pareigūnams daug įvairių klausimų, taip pat ir patys atsakinėjo į pareigūnų užduodamus klausimus, už kuriuos, teisingai atsakiusieji, gavo prizų.