2017 m. spalio 5 d. Tarptautinės Mokytojų dienos proga Riešės gimnazijoje vyko  šventė, kurios metu abiturientai turėjo progą išbandyti  mokytojo profesiją –  vedė pamokas 5-8, I-III klasių mokiniams. Dvyliktokai mokytojams organizavo pamoką, kurios metu mokytojai turėjo galimybę parodyti savo žinias bei  gebėjimus. Mokytojams gražius žodžius tarė ir koncertavo gimnazijos mokiniai, abiturientai. Tradiciškai vyko draugiškos Tinklinio ir Krepšinio varžybos, kuriose rungėsi mokinių ir mokytojų komandos. Kaip jau įprasta mūsų gimnazijoje Tarptautinės Mokytojų dienos proga vyko ir netradicinės pamokos priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams, pradinių bei penktų klasių mokiniams, į kurių vykdymą ir organizavimą tiesiogiai įsitraukė mokinių/ugdytinių tėvai. Šią dieną tėveliai tapo mokytojais ir vedė mokiniams/ugdytiniams pamokas sudomindami juos savo profesine ar kita veikla. Gerąja patirtimi su mokiniais dalinosi: žurnalistai, gamtininkai, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, fotografai, kulinarai, aktoriai, dailininkai, architektai, policininkai, Lietuvos kariuomenės kariai ir kitų profesijų atstovai. Naudodami įvairius aktyvius mokymo metodus tėveliai kūrybiškai vedė įvairius užsiėmimus. Dėkojame, ir tuo pačiu labai džiaugiamės tėvelių noru pasidalinti gerąja profesine patirtimi tokiu būdu betarpiškai prisidedant prie jaunosios kartos ugdymo.

2017 m. spalio 3 d. Riešės gimnazijoje lankėsi edukacinės įmonės „Kalba.lt“ studijų užsienyje vadybininkas Lukas Vaičiulis. Jis IV-ų gimnazijos klasių mokiniams pasakojo apie studijas užsienio šalyse, akcentavo švietimo sistemų skirtumus atskirose šalyse. Lektorius atsakė į visus mokiniams rūpimus klausimus.

2017 m. spalio 3 d. Riešės gimnazijoje vyko LR Konstitucijos egzaminas, skirtas Konstitucijos dienai paminėti. Parodyti žinias ir kūrybiškumą galėjo visų amžiaus grupių mokiniai. Pradinių klasių mokiniai atliko kūrybinį darbą konstitucijos tema, o 5-8 klasių, I-IV gimnazijos klasių mokiniai rašė testą, kuriame galėjo įvertinti savo žinias apie konstituciją.

2017 m. rugsėjo 28 dieną Riešės gimnazijoje vyko Pirmokų pasų įteikimo šventė, kurios tikslas – iškilmingai įteikti Lietuvos Pirmoko pasus Riešės gimnazijos ir Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus pirmokams. Šventės metu skambėjo Riešės gimnazijos pradinukų himnas, buvo pristatyti kūrybiniai darbeliai ir paruoštos programėlės su dainomis ir šokiais. Šventę vainikavo Lietuvos Pirmokų pasų ir vaikų rankų darbo suvenyrų įteikimas Riešės gimnazijos ir Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus pirmokams.

2017 m. rugsėjo 15 d. gimnazijoje lankėsi Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos patrulių komanda, kuri praktiniais užsiėmimais ugdė Riešės gimnazijos ir Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus pirmokėlių įgūdžius, kaip saugiai elgtis kelyje ir kaip saugiai pereiti gatvę. Visi pirmokėliai pagilino saugaus ir taisyklingo perėjimo per gatvę įgūdžius.
Linkime visiems būti atsargiems ir saugiems kelyje. Saugokime save ir kitus!

2017-2018 mokslo metų Rugsėjo 1-oji sukvietė į gimnaziją didžiulį būrį ugdytinių ir mokinių. Mokslo ir žinių diena prasidėjo Šv. Mišiomis Riešės Šv. Stanislavo bažnyčioje. Tradiciškai pirmokėlius už rankų į šventę ir į klases lydėjo abiturientai, o penktokus  pasitiko juostų keliu II-ų gimnazijos klasių mokiniai. Visiems mokiniams ir ugdytiniams šią dieną vyko klasių auklėtojų pamoka. Gimnazijos ugdytinius, mokytojus, tėvelius, svečius sveikino ir laimino Riešės klebonas monsinjoras Edvardas Rydzikas, gimnazijos direktorė Lina Miliuvienė, Riešės bendruomenės pirmininkas Artūras Želnys, pirmokėliai ir dvyliktokai.
Nuoširdžiai sveikiname visus Mokslo ir žinių dienos proga. Linkime ištvermės ir ryžto žengiant mokslo ir žinių keliu. Sėkmingų, kūrybingų, džiugių, prasmingų Naujų mokslo metų!

2017 m. liepos 21-24 dienomis Riešės gimnazijos šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ (vadovė R. Pilkauskienė) dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje Lenkijoje „Poronino vasara 2017“. Kolektyvas festivalio metu parodė savo šokių programą, po kurios džiaugėsi sulaukę gausių aplodismentų. Viešėdami Lenkijoje mokiniai aplankė Zakopanės, Krokuvos bei kitų Lenkijos miestų lankytinas edukacines vietas.

2017 m. liepos 14 d. gimnazijoje vyko Brandos atestatų įteikimo šventė. Abiturientams sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorė Lina Miliuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Jakubovskaja, klasės auklėtoja Virginija Byčienė. Mokinių tėveliai sveikino savo vaikus brandos atestato gavimo proga bei įteikė jiems simbolines atminimo dovanėles. Taip pat padėkos žodį mokytojams tarė IV-ų gimnazijos klasių mokiniai. Sėkmės Jums Jūsų kelyje, abiturientai!

Riešės gimnazija 2017 m. gegužės 31 – birželio 16 dienomis įsitraukė į Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotą projektą „Atverk duris vasarai“. Įvairaus amžiaus mokiniai turėjo galimybę leisti atostogas prasmingai ir dalyvauti mokytojų organizuotuose užsiėmimuose. Mokiniai domėjosi lietuvių tautosaka, mįslėmis, knygų iliustracijomis, dalyvavo sporto šventėje, viktorinose, žaidė judriuosius žaidimus, tikrinosi anglų kalbos žinias, žiūrėjo istorinį filmą. Turėjo galimybę atlikti cheminius bandymus, padirbėti medžio dirbtuvėse, pasigaminti skanėstų. Keletas akimirkų nuotraukose.

2017 m. birželio 2 d. gimnazijoje vyko 6-8, I-III klasių mokiniams mokslo metų pabaigos šventė. 8-ų klasių mokiniams buvo įteikti pagrindinio ugdymo programos I dalies  pažymėjimai. Taip pat 6-8, I-III klasių mokiniams buvo įteikti padėkos raštai už labai gerą mokymąsi. Šventės metu mokiniai dainavo, renginio vedėjos linkėjo gražios, šiltos, kupinos nuotykių vasaros.