2018 m. vasario 6 d. Ib gimnazijos klasės mokiniai ir ekonomikos mokytoja Virginija Byčienė vyko į Lietuvos banko pinigų muziejų susipažinti su pasaulio ir Lietuvos pinigų istorija bei bankininkystės raida, taip pat mokiniai pažintinės-edukacinės išvykos metu aktyviai atsakinėjo į klausimus, sprendė įsivertinimo/žinių patikrinimo testą.

 

Riešės gimnazijoje organizuojama Tarptautinė pradinių klasių mokinių darbų paroda-konkursas  „Laiškai iš praeities – verpstės“. Parodoje eksponuojami pradinių klasių mokinių darbai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenkijos, Baltarusijos, Belgijos ir kitų šalių mokyklų. Ši paroda, tai dar viena gimnazijos dovana Lietuvai Šimtmečio proga. Darbai parodoje bus eksponuojami iki 2018 m. kovo mėnesio pabaigos. Maloniai kviečiame apsilankyti!
„Tai laiškai iš tautos praeities, kuriuos dar reikia išmokti perskaityti“. Prof. Libertas Klimka.

2018 m. sausio 26 d. LITEXPO Lietuvos parodų rūmuose „ADVENTUR 2018“ parodoje įvyko geografijos žinių konkursas „Keliauk kitaip”, kuriame dalyvavo Riešės gimnazijos 6-8 klasių, I-III gimnazijos klasių mokiniai bei geografijos mokytojos Virginija Byčienė ir Inga Saplinskienė. „ADVENTUR 2018“ 6-8 klasių geografijos žinių konkurse dalyvavo 465 mokiniai, 9-12 klasių konkurse dalyvavo 376 mokiniai. Parodos metu mokiniai stebėjo netradicinę geografijos pamoką, kurią vedė geografas Rytas Šalna, geografijos mokytojai Jonas Malinauskas (Lazdijai), Angelė Pakamorienė (Gargždai), Georgijus Sapožnikovas (Vilnius), Laima Uosytė (Telšiai). Mūsų gimnazijos 8a klasės mokinys Martynas Albertas Ramanauskas šauniai pasirodė – surinko 17 taškų iš 25, jam pritrūko tik vieno taško iki prizinės vietos. Džiaugiamės savo gimnazijos mokinių pasiektais rezultatais šiame Respublikiniame konkurse ir ateityje sieksime dar geresnių rezultatų.

2018 m. sausio 23 d. gimnazijoje svečiavosi Lietuvių kilmės JAV jūrų pėstininkas pulkininkas Darius Novickis bei sausio 13-osios įvykių dalyvis, apdovanotas atminimo medaliu, Alvydas Klečkauskas. Pulkininkas Darius Novickis su gimnazistais dalinosi patirtimi apie išeivijos lietuvių gyvenimą, karinę tarnybą, atskleidė sąsajas su Lietuva jos nepriklausomybės gynimo laikotarpiu. Svečiai su mokiniais diskutavo pilietiškumo, patriotiškumo, šiandieninių aktualijų jaunimo tarpe temomis.

2018 m. sausio 12-osios rytą Riešės gimnazijoje ir Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos bei Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriuose mokiniai, ugdytiniai ir pedagogai tradiciškai dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje Laisvės gynėjų dienai paminėti. Gimnazijoje ir gimnazijos skyriuose nuo 8.00 val. pagerbiant žuvusiuosius už Lietuvos laisvę buvo dešimčiai minučių išjungiamos šviesos ir uždegamos atminimo žvakutės; prisimenami Sausio 13-osios dienos įvykiai. Gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, minint Sausio 13-ąją, mūsų mažiausieji klausėsi atliekamų dainų ,,Laisvė”, deklamavo eilėraščius. Ugdytiniai šiai dienai paminėti ruošėsi iš anksto: piešė, spalvino ir  kūrybiškai pasigaminę trispalves, prie širdučių glausdami neužmirštuoles, giedojo Tautinę giesmę...

2017 metų gruodžio 21 dieną Riešės gimnazijoje vyko jau tradicine tapusi gimnazijos bendruomenės adventinė popietė, kurioje dalyvavo ir Švietimo ir mokslo ministerijos regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas, vedėjo pavaduotojas, Dr. Mečislavas Griškevičius, Lietuvos švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, „Magnificat vaikams“ redaktorė Inesa Vaitkūnaitė  bei Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono mokyklų, dalyvavusių parodoje-konkurse „Pats gaminu prakartėlę“, dalyviai. Popietės metu mokiniai skambino pianinu, sakė eiles, grojo fleita, skambino gitaromis, akordeonu, giedojo giesmes, šoko baletą. Advento popietę vainikavo Kalėdaičio laužimas bei parodos - konkurso „Pats gaminu prakartėlę“ parodos atidarymas bei laureatų paskelbimas.

Nuo 2017 m. gruodžio 12 d. gimnazijos pirmo aukšto holą puošė ir jaukumą kūrė, gimnazijos bendruomenės narius bei svečius šildė, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono mokyklų mokinių gamintos Prakartėlės. Labai džiaugiamės, kad kasmet paroda sulaukia didžiulio dėmesio.  Šiais metais parodoje eksponuojamos  35 – kios skirtingo amžiaus moksleivių gamintos Prakartėlės, kurios atvyko iš 20-ties skirtingų Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono mokyklų. Dauguma Prakartėlių - erdvinės kompozicijos su personažais, pagamintos naudojant įvairią techniką, įvairias medžiagas. Prakartėlių originalumą, estetiškumą vertino organizatorių sudaryta kompetetinga komisija. Džiaugiamės vis didėjančiu mokinių noru kasmet Advento laikotarpį įprasminti svarbiu kūrybiniu darbu, padedančiu sau ir savo artimui pajusti ir išgyventi tikrąją Šv. Kalėdų laukimo prasmę. Prakartėlių paroda Riešės gimnazijoje vyko iki 2017 metų sausio 6 dienos.

2017 m. gruodžio 18 d. III-ių gimnazijos klasių mokiniams vyko renginys, skirtas jaunimo sąmoningo apsisprendimo bei valios laikytis sveikos gyvensenos įpročių ugdymui. Lietuvos kultūros politikos instituto direktorius Antanas Staponkus kalbėjo apie savitvardą, valią ir darbą – kaip kelią įgyvendinti savo svajones kuriant visavertį gyvenimą. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian supažindino mokinius su naujais įstatymais ir kitais teisės aktais dėl narkotikų, tabako, alkoholio prieinamumo reglamentavimo, gimnazijos kūno kultūros mokytojas metodininkas Raimundas Žibūda pasidalino su paskaitos dalyviais mintimis apie mokinių fizinio lavinimo gerinimo, atsižvelgiant į kiekvieno jų sveikatos būklę, ir  jos stiprinimo poreikius; skyriaus vedėja Irina Gaidamovič pristatė mokinių dalyvavimo neformaliajame švietime galimybes.

2017 m. gruodžio 6 d. vyko Išsipildymo akcija, kurią organizavo gimnazijos mokytojai ir mokiniai. Akcijos tikslas – suburti žmones, kad jie bendrautų, draugautų, atskleistų savo gebėjimus, atsigręžtų į šalia esantį. Mokiniai skaitė eiles, dainavo, šoko, dalyvavo fėjos spektaklyje.
Akcijos dalyvių atneštos dovanėlės bus išdalintos ugdytiniams, kuriems to labiausiai reikia...

Gruodžio 6 dieną gimnazijoje vyko regioninių mokyklų mokinių kūrybos skaitymai „Kalėdinių eglučių spindesy“. Renginio metu mokiniai dalinosi nuomone, kokia yra kūrybos prasmė, kūrė kalėdinius sveikinimus stilizuodami A. Baranausko poemos „Anykščių šilelis" ištrauką, skaitė savo sukurtus įvairių žanrų tekstus (eilėraščius, pasakas, vaizdelius ir pan.) apie Kalėdas. Skambant kalėdinėms melodijoms, klausydamiesi bendraamžių minčių mokiniai džiaugėsi atradę meninio žodžio grožį, pasidalinę juo su kitais. Kūrybiniai darbai publikuojami „Riešės riešutėlių" kalėdiniame numeryje.