2018 m. vasario 16 d. gimnazijoje vyko renginys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Šventės metu sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorė Lina Miliuvienė, Tautinių mažumų departamento direktorė Vida Motvydaitė, Riešės parapijos klebonas Monsinjoras Edvardas Rydzikas. Menininkė Onutė Juškienė ir viešnia iš Ispanijos keramikė Marta pristatė vieną iš gimnazijos bendruomenės skirtų dovanų Lietuvai, tai trispalvės skulptūros gamybos idėją bei IIIa gimnazijos klasės mokinio K. Miliaus kurtą filmuką, kuriame buvo užfiksuotos gimnazijos bendruomenės narių skulptūros elementų gamybos akimirkos. Renginio metu IIa gimnazijos klasės mokinės Lukrecija Kociūtė skaitė eiles, Goda Dirginčiūtė priminė minėjimo dalyviams minimos šventės istorinius aspektus. Šventėje šoko priešmokyklinių ugdymo grupių ugdytiniai, 4b klasės mokiniai, gimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Sukūrėlis“; dainavo Bukiškio progimnazijos skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių ansamblis, gimnazijos choras, muzikinės raiškos būrelio ugdytiniai, Riešės bendruomenės ansamblis „Santara“. Šventės metu buvo įteikti apdovanojimai Tarptautinės pradinių klasių mokinių darbų parodos - konkurso „Laiškai iš praeities – verpstės“ laureatams.

2018 m. vasario 14 d. gimnazijoje vyko 1 – 4 klasių mokinių renginys „Beždžioniukų diskoteka“.  Renginio metu žiūrovus džiugino net aštuoniolika nuostabių pasirodymų. Smalsumą, intrigą bei smagią nuotaiką nuolat skatino bei palaikė po kiekvieno pasirodymo į  sceną išeinantys renginio vedėjai – ketvirtų klasių mokiniai.

Šiais metais vykęs „Beždžioniukų diskotekos“ renginys ypatingas. Tai buvo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimui skirta dovana. Mokiniai atliko dainas Lietuvai ir apie Lietuvą. Scenoje pasirodė pasipuošę tautine atributika, plačia šypsena ir puikia nuotaika. Jų pasirodymai buvo kupini meilės, pasididžiavimo ir pagarbos savo tėvynei. Didelė dalis dainų buvo gerai žinomos ir populiarios, todėl jas dainuojant smagiai pritarė visi renginio žiūrovai.
Pasibaigus renginiui visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais bei saldžiomis organizatorių dovanėlėmis. Tikimės, kad šis renginys įkvėps naujiems darbams, bendriems siekiams vardan gražesnės mūsų visų Lietuvos ateities.

2018 metų vasario 13 dieną Riešės gimnazijos ir Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos  skyriaus mokiniai ir ugdytiniai bei Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniai šventė Užgavėnes. Žiemos išvarymo šventės metu, per ilgąją pertrauką, Riešės gimnazijos mokinių tarybos narės organizavo protų mūšį, kuriame visi klausimai buvo susiję su Užgavėnių šventimo tradicijomis, gavėnios laikotarpiu, taip pat Riešės gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams smagūs užsiėmimai buvo organizuoti gimnazijos aktų salėje po kurių, priešmokyklinukai ir pradinių klasių mokiniai vaikščiojo pas vyresniuosius į klases, pasipuošę ir džiugindami vieni kitus pačių gamintomis kaukėmis. Gimnazijos kieme mokiniai ir ugdytiniai šoko ratelius, dainavo Užgavėnių dainas, vaišinosi blynais ir kitais gardumynais. Žiemą palydėjo Lašininio ir Kanapinio kova – virvės traukimu ir Morės deginimu.

2018 m. vasario 9 d.  gimnazijoje vyko Šimtadienio šventė. Šia proga abiturientus sveikino gimnazijos direktorė Lina Miliuvienė, klasės auklėtoja Margarita Butko, pradinių klasių mokytojos Laura Muliarčikienė ir Agnė Narkevičienė. Vienuoliktokai paskelbė nominacijas, įteikė „pusatestačius“, kuriuose įvertino dvyliktokų žinias ir gebėjimus.

2018 m. vasario 6 d. Ib gimnazijos klasės mokiniai ir ekonomikos mokytoja Virginija Byčienė vyko į Lietuvos banko pinigų muziejų susipažinti su pasaulio ir Lietuvos pinigų istorija bei bankininkystės raida, taip pat mokiniai pažintinės-edukacinės išvykos metu aktyviai atsakinėjo į klausimus, sprendė įsivertinimo/žinių patikrinimo testą.

 

Riešės gimnazijoje organizuojama Tarptautinė pradinių klasių mokinių darbų paroda-konkursas  „Laiškai iš praeities – verpstės“. Parodoje eksponuojami pradinių klasių mokinių darbai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenkijos, Baltarusijos, Belgijos ir kitų šalių mokyklų. Ši paroda, tai dar viena gimnazijos dovana Lietuvai Šimtmečio proga. Darbai parodoje bus eksponuojami iki 2018 m. kovo mėnesio pabaigos. Maloniai kviečiame apsilankyti!
„Tai laiškai iš tautos praeities, kuriuos dar reikia išmokti perskaityti“. Prof. Libertas Klimka.

2018 m. sausio 26 d. LITEXPO Lietuvos parodų rūmuose „ADVENTUR 2018“ parodoje įvyko geografijos žinių konkursas „Keliauk kitaip”, kuriame dalyvavo Riešės gimnazijos 6-8 klasių, I-III gimnazijos klasių mokiniai bei geografijos mokytojos Virginija Byčienė ir Inga Saplinskienė. „ADVENTUR 2018“ 6-8 klasių geografijos žinių konkurse dalyvavo 465 mokiniai, 9-12 klasių konkurse dalyvavo 376 mokiniai. Parodos metu mokiniai stebėjo netradicinę geografijos pamoką, kurią vedė geografas Rytas Šalna, geografijos mokytojai Jonas Malinauskas (Lazdijai), Angelė Pakamorienė (Gargždai), Georgijus Sapožnikovas (Vilnius), Laima Uosytė (Telšiai). Mūsų gimnazijos 8a klasės mokinys Martynas Albertas Ramanauskas šauniai pasirodė – surinko 17 taškų iš 25, jam pritrūko tik vieno taško iki prizinės vietos. Džiaugiamės savo gimnazijos mokinių pasiektais rezultatais šiame Respublikiniame konkurse ir ateityje sieksime dar geresnių rezultatų.

2018 m. sausio 23 d. gimnazijoje svečiavosi Lietuvių kilmės JAV jūrų pėstininkas pulkininkas Darius Novickis bei sausio 13-osios įvykių dalyvis, apdovanotas atminimo medaliu, Alvydas Klečkauskas. Pulkininkas Darius Novickis su gimnazistais dalinosi patirtimi apie išeivijos lietuvių gyvenimą, karinę tarnybą, atskleidė sąsajas su Lietuva jos nepriklausomybės gynimo laikotarpiu. Svečiai su mokiniais diskutavo pilietiškumo, patriotiškumo, šiandieninių aktualijų jaunimo tarpe temomis.

2018 m. sausio 12-osios rytą Riešės gimnazijoje ir Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos bei Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriuose mokiniai, ugdytiniai ir pedagogai tradiciškai dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje Laisvės gynėjų dienai paminėti. Gimnazijoje ir gimnazijos skyriuose nuo 8.00 val. pagerbiant žuvusiuosius už Lietuvos laisvę buvo dešimčiai minučių išjungiamos šviesos ir uždegamos atminimo žvakutės; prisimenami Sausio 13-osios dienos įvykiai. Gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, minint Sausio 13-ąją, mūsų mažiausieji klausėsi atliekamų dainų ,,Laisvė”, deklamavo eilėraščius. Ugdytiniai šiai dienai paminėti ruošėsi iš anksto: piešė, spalvino ir  kūrybiškai pasigaminę trispalves, prie širdučių glausdami neužmirštuoles, giedojo Tautinę giesmę...

2017 metų gruodžio 21 dieną Riešės gimnazijoje vyko jau tradicine tapusi gimnazijos bendruomenės adventinė popietė, kurioje dalyvavo ir Švietimo ir mokslo ministerijos regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas, vedėjo pavaduotojas, Dr. Mečislavas Griškevičius, Lietuvos švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, „Magnificat vaikams“ redaktorė Inesa Vaitkūnaitė  bei Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono mokyklų, dalyvavusių parodoje-konkurse „Pats gaminu prakartėlę“, dalyviai. Popietės metu mokiniai skambino pianinu, sakė eiles, grojo fleita, skambino gitaromis, akordeonu, giedojo giesmes, šoko baletą. Advento popietę vainikavo Kalėdaičio laužimas bei parodos - konkurso „Pats gaminu prakartėlę“ parodos atidarymas bei laureatų paskelbimas.