2017 metų gruodžio 21 dieną Riešės gimnazijoje vyko jau tradicine tapusi gimnazijos bendruomenės adventinė popietė, kurioje dalyvavo ir Švietimo ir mokslo ministerijos regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas, vedėjo pavaduotojas, Dr. Mečislavas Griškevičius, Lietuvos švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, „Magnificat vaikams“ redaktorė Inesa Vaitkūnaitė  bei Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono mokyklų, dalyvavusių parodoje-konkurse „Pats gaminu prakartėlę“, dalyviai. Popietės metu mokiniai skambino pianinu, sakė eiles, grojo fleita, skambino gitaromis, akordeonu, giedojo giesmes, šoko baletą. Advento popietę vainikavo Kalėdaičio laužimas bei parodos - konkurso „Pats gaminu prakartėlę“ parodos atidarymas bei laureatų paskelbimas.