2018 m. sausio 23 d. gimnazijoje svečiavosi Lietuvių kilmės JAV jūrų pėstininkas pulkininkas Darius Novickis bei sausio 13-osios įvykių dalyvis, apdovanotas atminimo medaliu, Alvydas Klečkauskas. Pulkininkas Darius Novickis su gimnazistais dalinosi patirtimi apie išeivijos lietuvių gyvenimą, karinę tarnybą, atskleidė sąsajas su Lietuva jos nepriklausomybės gynimo laikotarpiu. Svečiai su mokiniais diskutavo pilietiškumo, patriotiškumo, šiandieninių aktualijų jaunimo tarpe temomis.