2018 m. balandžio 10 d. Riešės gimnazijoje vyko Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus metodinė – praktinė diena „Prevencinių veiklų įgyvendinimo aspektai gimnazijoje“. Metodinės dienos metu Riešės gimnazijos mokytojai, pedagogai, vaiko pagalbos specialistai dalinosi gerąja patirtimi su Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus mokytojais. Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogės R. Rutkauskienė ir I. Orechovienė vedė atvirą veiklą su priešmokyklinio amžiaus vaikais tema: ,,Mes draugiški kartu, prisijunk ir tu“. Atviras klasės valandėles prevencinėmis temomis vedė gimnazijos socialinė pedagogė A. Vlasova 1e klasėje tema: „Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms!“ ir pradinių klasių mokytojos V. Jundienė, A. Narkevičienė, L. Muliarčikienė bei I. Mecelienė 3-čių ir 4-ų klasių mokiniams tema: ,,Įvairių prevencinių programų įgyvendinimas pradinėse klasėse taikant žaidimų formas“. Lietuvių kalbos pamokose gerąja patirtimi dalinosi lietuvių kalbos mokytojos A. Semaškienė vesdama atvirą veiklą 7c klasėje tema: ,,Padėdamas kitam, padedi ir sau“, pagal S. Chbosky filmą „Gerumo stebuklas“ bei I. Žiedelienė vesdama atvirą pamoka 6b klasėje tema: ,,Atrasti žmogų-atrasti save“, pagal B. Vilimaitės kūrinį „Kada piešime perlinę vištelę?“. Istorijos mokytoja N. Rodzevičienė vedė atvirą pamoką IIIg klasėje tema: ,,Tolerancija: šių laikų vertybė ar būtinybė?“, atvirą geografijos pamoką 7b klasėje tema: „Aš ieškau prieglobsčio – supraskite...“ vedė geografijos mokytoja I. Saplinskienė. Metodinėje dienoje teorinėmis įžvalgomis dalinosi direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Jakubovskaja ir socialinė pedagogė A. Vlasova, kurios skaitė pranešimą tema: „Prevencija – jos vieta mokyklos gyvenime“.
Riešės gimnazijos metodinę – praktinę dieną „Prevencinių veiklų įgyvendinimo aspektai gimnazijoje“ baigė metodinės dienos aptarimas bei refleksija, kurioje Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus atstovai bei Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų mokytojai pasidžiaugė ir puikiai įvertinto gimnazijos gerosios patirties sklaidą įvairiais aspektais.