Lapkričio 29 d. Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriuje vyko edukacinis – integracinis  renginys „Uždekime visi kartu advento pirmą žvakę“.  1-4 klasių mokiniai ir mokytojos smagiai nusiteikę dalyvavo įvairiose veiklose: pynė advento vainiką, šoko lietuvių liaudies šokius ir ratelius, dainavo advento dainas, minė mįsles, grojo dūdele švelnias melodijas. Renginio metu buvo ne tik prisimenami senieji lietuvių papročiai,  bet ir sužinota, kaip atsirado tradicija pinti advento vainiką ir ką jis simbolizuoja .  Uždegus pirmąją  Vilties žvakę 3a klasės mokiniai suvaidino mini spektakliuką „Kalėdų istorija“.  Pasirengti vaidinimui padėjo  tikybos mokytoja Jurgita Bareikienė.  Nuskambėjus giesmei „Tyli naktis“ mokiniai iškeliavo į savo klases, kur  kūrė kalėdinius papuošimus ir linkėjo vieni kitiems gražaus laukimo.

2019 m. spalio 18-24 d. Bukiškio progimnazijos skyriuje  vyko edukaciniai užsiėmimai „Rudens išdaigos“, kuriose dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių  vaikai ir pedagogai. Visi kartu sportiškai nusiteikę mankštinosi, minė mįsles, šoko ir dainavo. Dainose, žaidimuose, estafetėse atsispindėjo svarbiausi rudens įvykiai:  išskrendantys paukščiai, krentantys lapai ir rudens gėrybių gausa. Ugdytiniai, pasidžiaugę įspūdinga švente, patirtą rudeninę nuotaiką sudėliojo į puošnias, iš rudens gėrybių sukurtas mandalas.
Smagus ir padykęs  Rudenėlis paliko pilną kraitę vaišių ir gražias šventės akimirkas bei pakvietė visus į originalią rudens gėrybių parodėlę.

 

2019 m. kovo 5 dieną Riešės gimnazijoje, Riešės gimnazijos  Bukiškio progimnazijoje ir Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriuje  vyko Užgavėnių šventė. Dalyvavo visos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinių klasių mokiniai. Kieme susirinkusiuosius persirengėlius pasitiko muzika, akį traukė žiemos simbolis – Morė. Šokiais ir dainomis susirinkusieji vijo žiemą, kvietė pavasarį. Stebėjo Kanapinio ir Lašininio kovą ... Visi kaukėmis pasipuošę dalyviai maloniai nustebo, kai buvo čia pat, lauke pavaišinti Užgavėnių simboliu – blynais.

2019 m., pačią pirmąją pavasario dieną Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijoje šurmuliavo visi – nuo mažiausio iki didžiausio. Vyresnieji prekiavo savo rankų dirbiniais, pas mažuosius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikus apsilankė Kaziukas ir Kazytė. Su vaikais ir šoko, ir dainavo, ir visokiausių istorijų pripasakojo. Vaikai sužinojo apie lietuvių liaudies amatus, galėjo apžiūrėti ir paliesti įvairius dirbinius. Kazytė ir Kaziukas pasidžiaugė vaikų Kaziuko mugės darbelių parodėle ir atsisveikindami pavaišino kermošiaus riestainiais.

2019 m. vasario 15 d. Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos ir Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriuose  mokiniai,  ugdytiniai ir pedagogai  susirinko  į Lietuvos gimtadienio šventę. O į ją  „keliavo“ iš senųjų šalies sostinių. Kiekviena grupė pasirinkusi miestą ir susikūrusi savo transporto priemonę, su didžiuliu istorinių žinių, tautosakos kūrinių bagažu keliavo vieni pas kitus. Bendraudami dar daugiau sužinojo apie savo šalį, pasidžiaugė vieni kitų kūrybiniais darbais. O kelionės pabaigoje – vasario 15d. visi  „atvyko“ į Vilnių. Iškilmingai sugiedoję tautinę giesmę, šoko, dainavo ir smagiai vaišinosi.

2019 m. sausio 11-osios rytą Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos ir Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriuose  mokiniai,  ugdytiniai ir pedagogai  minėjo Laisvės gynėjų dieną.  Nuo 8.00 val. kartu su visais Lietuvos gyventojais  languose dešimčiai minučių uždegė žvakutes – taip tradiciškai prisijungdami prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Skambant dainoms apie Lietuvą, ugdytiniai segėsi neužmirštuoles ir nuskambėjus šalies himnui,  klausėsi mokytojų vedamos pamokos.  Mokiniai piešiniuose, o vyresnieji  - rašiniuose įamžins šią mums visiems svarbią data.

2018 m.gruodžio 7 d. Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijoje svečiavosi Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino kariuomenės štabo bataliono kariai. Jie papasakojo mokiniams ir mažiesiems ugdytiniams apie Lietuvos kariuomenę, ir svarbiausia jos misiją saugoti ir ginti Lietuvos valstybę. Atsilygindami mokiniai įteikė kariams savo rankomis darytus kalėdinius atvirukus.

 

Riešės gimnazijos Bukiškio pradinio ugdymo skyriuje (Mokyklos g. 1, Bukiškis, Avižienių sen., Vilniaus r.) vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies ugdymo programos.
Skyrius veiklą pradėjo 2012 m. rugsėjo 1 d. įsteigus priešmokyklinio ugdymo grupę, kuri vėliau buvo reorganizuota į mišraus amžiaus (3-6 metų) vaikų priešmokyklinio ugdymo grupę.
 2013 m. rugsėjo 1 d. Bukiškio priešmokyklinio ugdymo skyrius perorganizuotas į Bukiškio pradinio ugdymo skyrių, kuriame įsikūrę ikimokyklinio (3–5 metų) amžiaus vaikų,  priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo programos klasės. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Bukiškio pradinio ugdymo skyrius perorganizuotas į Bukiškio progimnazijos skyrių, kuriame vykdomos  ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo  ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programos.
Visi prašymai ugdytis Bukiškio progimnazijos skyriuje priimami Riešės gimnazijoje (Beržų g. 2a, Riešės k.). Plačiau apie priėmimą skiltyje  „Informacija tėvams“.

 

Gruodžio 1 dieną prasideda Kalėdiniai renginiai kaimyninėse Bukiškio progimnazijos bendruomenėse! Bukiškio progimnazija visus kviečia džiaugtis artėjančiomis Kalėdomis!
Programa Riešėje (detali informacija čia:
https://www.facebook.com/Rie%C5%A1%C4%97s-bendruomen%C4%97s…)
12.01 12 val. Kalėdų mugė
Programa Bukiškyje (detali informacija čia: https://www.facebook.com/pg/bendruomeniu.renginiai/events/)
12.04 17 val. STEAM kūrybinės dirbtuvės vaikams (Bukiškio progimnazijos patalpos)
12.05 16 val. Dailės pleneras vaikams (Bukiškio progimnazijos patalpos)
12.05 18 val. Jaunimo krepšinio turnyras 3x3 (Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Bukiškio skyriaus sporto salė)
12.07 19 val. Kūrybos vakaras "Skaitymai" (Bukiškio progimnazijos patalpos)
Programa Tarandėje (detali informacija čia:
https://www.facebook.com/events/493828384459686/494412044401320)
12.03 18 val. SENJORŲ vakaras
12.04 18.30 val. ADVENTO vakaras
12.06 18 val. Kalėdinės DIRBTUVĖS
12.07 18 val. KINO ir pyragų vakaras
12.08 18 val. ŠEIMŲ protmūšis
12.09 18 val. EGLUTĖS įžiebimas
Dalyvauti kviečia Bukiškio, Tarandės, Klevinės ir Riešės bendruomenės kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Bukiškio skyriumi, Bukiškio progimnazija ir Riešės gimnazija! Kviečiame prisidėti visas bendruomenes!