2016 m. lapkričio 28 d. Bukiškio pradinio ugdymo skyriaus ugdytiniai susirinko į projekto ,,Tautiškumo skrynią atvėrus“ renginį ,,Žaidimų pynė“. Visą rudenį mažieji kartu su auklėtojomis vartė knygutes apie senovinę lietuvių buitį ir aplinką. Klausė pasakų, mokėsi ratelių ir dainų. Taip susipažino su piemenėlių darbu ir pramogomis. Tai ką išmoko panoro parodyti ir kitiems. Tad, visi susibūrę žaidė senovinius žaidimus, minė mįsles, sužinojo daug įvairių liaudiškų posakių apie besikeičiančius gamtos požymius. Vyresnieji jų draugai -  pradinių klasių mokiniai, taip pat ne tik įsitraukė į linksmą piemenėlių pramogą, bet ir patys parodė po linksmą senovinį žaidimą.
Džiaugiamės, kad mūsų ugdytiniams nuo mažens formuojasi gimtosios šalies identiteto išsaugojimo nuostatos.