Pirmosios pamokos metu bibliotekos languose švietė uždegtos žvakutės – kaip negęstantis pasididžiavimo ir dėkingumo ženklas laisvės gynėjams. 5 d klasės mokiniams pamoka prasidėjo tylos minute – taip pagerbiant žuvusiuosius. Vėliau buvo rodomos  dokumentinio filmo „Sausio-13osios kronikos“  ištraukos.  Vyko pokalbis apie šios dienos svarbą mums.

2019 – 12 – 19 Riešės gimnazijos 6 – IV kl. mokiniai su bibliotekos darbuotojomis aplankė prieglaudą SOS GYVŪNAI . Vykome ne tuščiomis: gimnazijos bendruomenė gausiai suaukojo įvairių, taip reikalingų produktų, gyvūnams. Šie, tarsi nujausdami tai, pasitiko mus ne tik lodami, bet ir vizgindami uodegas bei smagiai šokinėdami.  Tokioje vietoje atsidūrus jausmai užplūsta dviprasmiški – ir liūdna, skaudu matant paliktus, išmestus augintinius, ir graudžiai gera suvokiant, jog yra žmonių, savo gyvenimą pašventusių PADĖTI. Tą turėtume išmokti visi.
Buvo smagu žaisti su šunimis, o kartu labai liūdna, kad jie be šeimų. Domilė, 6a.
Kai kurie šunys išsiskyrė labiausiai – sužaloti ir sergantys. Kai juos pamačiau, užplūdo keisti jausmai, pagailo vargšų gyvūnų. Norėjosi juos visus tuojau pat pasiimti namo. Hubertas, 7a.
Myliu šunis! Džiaugiuosi, kad kažkiek prisidėjome prie jų išlaikymo ir priežiūros. Ugnė, IIIa.
Labai skaudu skaityti kai kurių šunų istorijas. Vieni jų - kur nors rasti, tačiau kiti -  paimti iš šeimų todėl, kad ten buvo skriaudžiami. Evelina, Ia.
Šiame pasaulyje turime tikrai daug, tačiau kartais pamirštame dalintis. Atvažiavusi į prieglaudą supratau, kiek daug žmonių vis dar nevertina nuoširdžios meilės, kurią jiems suteikia gyvūnai. Šis apsilankymas prieglaudoje pažadino manyje norą dalintis ir užjausti tuos, kurie šiame pasaulyje viską atiduotų už šiltus, mylinčius namus. Kamilė, Ia.
Vienu metu ir liūdna, ir linksma. Liūdna, nes kai kurie gyvūnai ten gyvena ilgai, taip ir nepajausdami, kas  yra tikro šeimininko šiluma ir meilė. Linksma, nes jie ten prižiūrimi ir jais rūpinasi, kiek tik gali. Luknė, 7b.
Gaila, kad kai kurie gyvūnai prieglaudoje gyvena jau 10 metų... Vladimiras, IVa.
Manau, kad kiekvienam prieglaudoje esančiam gyvūnui turi būti suteiktas antras šansas. Paulina, 8a.
Dėkojame visiems aukojusiems, vykusiems kartu, maitinusiems, glosčiusiems, suteikusiems džiaugsmo ir šilumos gyvūnėliams.

Atsitiktinai perskaityta gera knyga gali visam laikui pakeisti žmogaus likimą. E. M. Prevo
2019 m. gruodžio  4 – 16 dienomis  Riešės gimnazijos biblioteka organizavo akciją Knygų Kalėdos.
Dėkojame visiems prisidėjusiems! Džiaugiamės jūsų dovanotomis vertingomis knygomis ir tuo, kad dalinatės skaitymo džiaugsmu, taip – visai neatsitiktinai - keisdami žmonių likimus!

2019 m gruodžio 2 dieną Riešės gimnazijos bibliotekos darbuotojos lankėsi  Bukiškio progimnazijos skyriuje pas mažuosius priešmokyklinukus vedinos jau Kalėdinės nuotaikos. Neatsitiktinai šiai „Popietei su knyga“ buvo pasirinkti italų rašytojo Bruno Ferrero Kalėdiniai kūrinėliai apie šią  šventę ir svarbius dalykus: šeimą, rūpestį kitu, tarpusavio santykius ir tai, ko iš tiesų niekas iš mūsų negali atimti...

Lapkričio 27 d. 1 D klasės mokiniams pirmoji pamoka vyko neįprastai: bibliotekos darbuotojos Eglė ir Monika tamsoje skaitė Just. Marcinkevičiaus eiliuotas pasakas Grybų karas  ir Greitoji pagalba. Kad geriau įsivaizduotų skaitomų pasakų veikėjus, vaizdus, pirmokų buvo prašoma užsimerkti ir mintyse kurti girdimą „filmuką“. Vėliau mokiniai pasidalino savo įspūdžiais.

 Lapkričio 12 – 13 dienomis Bukiškio skyriaus  ir Riešės gimnazijos antros klasės mokiniai buvo pakviesti į Šiaurės šalių literatūros savaitės ( lapkričio 11 – 17 d.) skaitymus, kuriuos organizavo bibliotekos darbuotojos. Iš pradžių mokiniai buvo supažindinti su A. Lindgren biografija ir kūryba, o po skaidrių demonstravimo sekė  III b kl. gimnazistų paruoštas smagus mini spektaklis „Pepė eina į mokyklą“. Mažieji žiūrovai girdėjo ir matė vieną epizodą iš Pepės gyvenimo,  o vėliau galėjo užduoti klausimų, įvertinti veikėjų elgesį, pabendrauti su jais : Tomiu (Domantu) ,  Anika (Monika), mokytoja (Gabriele) ir , be abejo - daugiausiai simpatijų sulaukusia  Pepe (Inga).
Dėkojame savo dalį pamokų paaukojusiems ir kūrybiškai pažvelgusiems į „skaitymą“ gimnazistams!

2019-11-08 gimnazijos bibliotekoje vyko edukacinė – kūrybinė pamoka „Yra šalis, kur upės teka“.  Jos metu buvo rodomos skaidrės su Lietuvos etnografiniais regionais, aptariamos regionų ypatybės ir tautinio kostiumo ypatumai. Buvo klausomasi garso įrašų, kad vaikai galėtų labiau susipažinti ir realiai išgirsti tarmių/patarmių. Po vaizdinės ir garsinės medžiagos aptarimo, vaikai atliko kūrybines užduotis.

2019-09-30 ir 2019-10-03 gimnazijos biblioteka vykdė akciją „Atverkime duris į knygos ir žinių pasaulį“. Jos metu Riešės  gimnazijos ir Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus  pirmokai buvo pakviesti apžiūrėti bibliotekos patalpas,  supažindinti su bibliotekos fondų naudojimosi ir elgesio taisyklėmis,  mokomi prižiūrėti bei tausoti vadovėlius.  Akcijos metu buvo kalbama apie knygų skaitymo svarbą ir reikšmę.

2019 m. gegužės 10-17 dienomis bibliotekos lankytojai rinko metų knygą. Knyga nugalėtoja skelbiama bibliotekos stende – tai Jurgos Vilės Romanas „Sibiro haiku“. Džiugu, kad vaikai skaito tai, kas svarbu mums visiems – apie mūsų, lietuvių, istoriją.